เริ่มมีหวัง ตั้งเป้าเปิดลงทะเบียนคนละครึ่ง ให้ได้ตามกำหนด

เริ่มมีหวัง ตั้งเป้าเปิดลงทะเบียนคนละครึ่ง ให้ได้ตามกำหนด กระทรวงการคลังและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เร่งหาข้อสรุปโครงการคนละครึ่งระยะที่ 4

2 views