การคลังเคาะอนุมัติล่าสุด เลื่อนใช้คนละครึ่งให้มาเร็วขึ้น

การคลังเคาะอนุมัติล่าสุด เลื่อนใช้คนละครึ่งให้มาเร็วขึ้น หลังจากที่ของทั้งแผ่นดินตอนนี้มีราคาที่สูงขึ้นมากกว่าเดิม รัฐจึงเห็นสมควรว่าน่าจะเปิดคนละครึ่งเร็วขึ้นอีก

2 views