ใช้สิทธิ รับเงินเยียวยาโควิด-19 ทุกกลุ่มอาชีพในพื้นที่สีแดง

ใช้สิทธิ รับเงินเยียวยาโควิด-19 ทุกกลุ่มอาชีพในพื้นที่สีแดง ครมมีมติเห็นชอบผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19ทั้งผู้ที่อยู่ในระบบผู้ที่อยู่นอกระบบประกันสังคม หรือฟรีแลนด์โดยการจ่ายเงินจะเป็นระยะเวลา1เดือน

22 views