เฮ ครม เพิ่มเงินเยียวยา 2 เดือน รับ 5,000-10,000 บาท เช็คด่วน

เฮ ครม เพิ่มเงินเยียวยา 2 เดือน รับ 5,000-10,000 บาท เช็คด่วน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มแรงงาน ผู้ประกอบการ และประชาชน

29 views