เยียวยาเพิ่ม บัตรคนจน เกษตรกร ผู้สูงอายุ จ่าย 2000 โอนเข้าบัญชี

เยียวยาเพิ่ม บัตรคนจน เกษตรกร ผู้สูงอายุ จ่าย 2000 โอนเข้าบัญชี นายกสั่งการเพิ่มพื้นที่เยียวยาประชาชน เพิ่มวงเงินในการเยียวยา เพิ่มอีก 10 จังหวัด แรงงานในระบบประกันสังคมจะได้รับเงินคนละ 2500 บาท

7 views