เตรียมแจกเงิน 5,000 เยียวยารอบ 4 ได้ทุกอาชีพ 77 จังหวัด

เตรียมแจกเงิน 5,000 เยียวยารอบ 4 ได้ทุกอาชีพ 77 จังหวัด มติครมแรงงานแต่ละกลุ่มและแต่ละจังหวัด ได้รับเงินเยียวยาผู้ประกันตนประกันสังคม มาตรา 33 39 และ 40 ได้รับเงินเยียวยาจากภาครัฐ

33 views