เตรียมเฮ เงินเยียวยา อนุบาล -นักเรียน -31ส.ค.64 2,000บาท

เตรียมเฮ เงินเยียวยา อนุบาล -นักเรียน -31ส.ค.64 2,000บาท กระทรวงศึกษาธิการเสนอการเยียวยาให้กับพ่แม่พี่น้องประชาชนช่วยเหลือค่าเทอมลดภาระการใช้จ่ายคนละ 2000 บาท

8 views