เช็ครายละเอียดรับเงินเยียวยาโควิด- 19 ม.33 ม.39 ม.40

เช็ครายละเอียดรับเงินเยียวยาโควิด- 19 ม.33 ม.39 ม.40 รายละเอียดการจ่ายเงินเยียวยา ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 33 39 หรือ 40 ต่างต้องรับเงินผ่านช่องทางเดียวกัน คือ พร้อมเพย์ โดยสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบอยู่แล้วไม่ต้องมายื่นเอกสารเพิ่มเติม ประกันสังคมมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว

17 views