เช็คด่วน เพิ่มงบวงเงินเยียวยา 6 หมื่นล้านบาท โอนเงิน5000 ม.33

เช็คด่วน เพิ่มงบวงเงินเยียวยา 6 หมื่นล้านบาท โอนเงิน5000 ม.33 วัน4 ส.ค. สำนักงานประกันสังคมเริ่มโอนเงินเยียวยารอบแรกจำนวนเงิน 2500 บาท/คน ให้ผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 1 ล้านคน ในพื้นที่ 10 จังหวัดสีแดงเข้ม คาดว่าจะใช้เวลา 3 วัน

14 views