เช็คด่วน รัฐบาลแถลงมาตราการเงินเยียวยารอบใหม่ เข้าบัญชี 4 สค 64

เช็คด่วน รัฐบาลแถลงมาตราการเงินเยียวยารอบใหม่ เข้าบัญชี 4 สค 64 ครมได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมใช้ในมาตรการเยียวยาโควิด โดยหลังจากมีประกาศขยายพื้นที่ล็อกดาวน์ จาก 13 จังหวัด เพิ่มอีก 16 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด

45 views