เช็กสิทธิ รับเงินเยียวยาประกันสังคม ม 33 รอบแรกวันที่ 4 ส.ค. 64

เช็กสิทธิ รับเงินเยียวยาประกันสังคม ม33 รอบแรกวันที่ 4สค.64 มติครม เห็นชอบให้การช่วยเหลือผู้ประกันตน มาตรา 39 40 33ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดซึ่งมี 29จังหวัด ใน3จังหวัดแรกจะได้รับเงินเยียวยา 2 เดือน

24 views