เคาะแล้ว แจกเงินเยียวยา ม.33 39 40 ได้เยียวยา 1 เดือน

เคาะแล้ว แจกเงินเยียวยา ม.33 39 40 ได้เยียวยา 1 เดือน กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอ ครม.จ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน เพิ่มอีก1เดือน ม.33 รับเงินเพิ่มสูงสุด 10,000 บาท ส่วน ม.39 ม.40 รับเงิน 5,000 บาท หลังถูกสั่งล็อกดาวน์ต่อ

55 views