สมัครผู้ประกันตน มาตรา 40 รับเงินเยียวยา 5000 บาท

สมัครผู้ประกันตน มาตรา 40 รับเงินเยียวยา 5000 บาท สำนักงานประกันสังคมเตือนแรงงานอิสระ รีบจ่ายเงินงวดแรก ภายใน 10 ส.ค.นี้ รับสิทธิเยียวยา 5,000 บาท เฉพาะผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

13 views