ศบค สั่งล็อกดาวน์ พร้อมจ่ายเงินเยียวยา5,000 บาท โอนเข้าบัญชี

ศบค สั่งล็อกดาวน์ พร้อมจ่ายเงินเยียวยา5,000 บาทโอนเข้าบัญชี มีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยาโควิด-19 เป็นมาตรการเยียวยาล็อกดาวน์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่ง ล็อกดาวน์ และเคอร์ฟิว พื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด แจก 2,500 -5,000 บาท

18 views