ศบค สั่งล็อกดาวน์ จ่ายเงินเยียวยา 29 จังหวัดพื้นที่สแดงเข้ม

ศบค สั่งล็อกดาวน์ จ่ายเงินเยียวยา 29 จังหวัดพื้นที่สแดงเข้ม ขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการยกระดับควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

19 views