ศคบ สั่งล็อกดาวน์พร้อมเยียวยา รอบ4 จ่ายเงิน 5,000

ศคบ สั่งล็อกดาวน์พร้อมเยียวยา รอบ4 จ่ายเงิน 5,000 เงินเยียวยาประกันสังคม ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 ลูกจ้าง นายจ้าง ใน 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์

30 views