รัฐทุ่มเงิน 6 หมื่นล้านเยียวยา ม.33 จ่ายรอบแรก 4 ส.ค. 64

รัฐทุ่มเงิน 6 หมื่นล้านเยียวยา ม.33 จ่ายรอบแรก 4 ส.ค. 64 ครม.ขยายมาตรการเยียวยาผู้ประกันตน-นายจ้าง 29 จังหวัดแดงเข้มเพิ่มวงเงินเป็น 6 หมื่นล้านบาท 13 จ.เดิมได้เงิน 2 เดือน อีก 16 จ.รับ 1 เดือน ยืดเวลา ม.40 ลงทะเบียนรับ 5000

18 views