รัฐจ่ายเงินเยียวยารอบล่าสุด 2000-5000 บาท ทั่วประเทศ

รัฐจ่ายเงินเยียวยารอบล่าสุด 2000-5000 บาท ทั่วประเทศ กลุ่มแรงงานที่เป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 สัญชาติไทย จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม ในอัตรา 2,000 บาทต่อคน

8 views