มติครม แจกเยียวยาทั่วประเทศ 10 สค 64 5000 บาท 2 เดือน

มติครม แจกเยียวยาทั่วประเทศ 10 สค 64 5000 บาท 2 เดือน มติคณะรัฐมนตรีแจกเงินเยียวยาประชาชนครั้งใหญ่ ใช้เงิน 4.2 หมื่นล้าน ครอบคลุมประชาชนและคนที่เป็นลูกจ้าง-นายจ้าง ใน 9 กิจการ

16 views