มติครม เยียวยาประกันสังคม 29 จังหวัดพื้นที่แดงเข้ม รับเงิน 2 เดือน

มติครม เยียวยาประกันสังคม 29 จังหวัดสีแดงเข้ม รับเงิน 2 เดือน กลุ่มเป้าหมายให้ความช่วยเหลือ ยังคงครอบคลุมกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการในกิจการที่ได้รับผลกระทบ ทั้งในส่วนที่อยู่ในระบบประกันสังคม

10 views