มติครม ช่วยผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษารับเงินเยียวยา 2,000 บาท

มติครม ช่วยผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษารับเงินเยียวยา 2,000 บาท หลังมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา จำนวน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน

9 views