ด่วน อาชีพอิสระ รับเงินเยียวยา ม.40 ม.39 คนละ5,000บาท

ด่วน อาชีพอิสระ รับเงินเยียวยา ม.40 ม.39 คนละ5,000บาท อาชีพอิสระ-ฟรีแลนซ์ ในพื้นที่สีแดง 13 จังหวัด สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 แต่ชำระเงินงวดแรกไม่ทันในเดือน ก.ค.64 ให้รีบจ่ายภายในวันที่ 10 ส.ค. นี้ รับสถานะความเป็นผู้ประกันตน รับสิทธิเยียวยา 5,000 บาท

8 views