ด่วน นายกอนุมัติเงินเยียวยาคนละ 5000บาท นาน 2 เดือน

ด่วน นายกอนุมัติเงินเยียวยาคนละ 5000บาท นาน 2 เดือน รัฐเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้างรถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม

8 views