จ่ายเงินเยียวยา พื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม 5,000 บาท

จ่ายเงินเยียวยา พื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม 5,000 บาท มีมติอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งข้อกำหนดออกตามความมาตรา9ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

18 views