ครม ไฟเขียวจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคม ม. 33 2500 บาท

ครม ไฟเขียวจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคม ม. 33 2500 บาท มติครม.ไฟเขียว จ่ายเงินเยียวยาประกันสังคม ให้กับผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ใน 9 สาขาอาชีพ ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม

62 views