ครม.เคาะ เงินเยียวยาพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด หกหมื่นล้าน

ครม.เคาะ เงินเยียวยาพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด หกหมื่นล้านบาท ครม เห็นชอบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติส ศช จะเสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน กลุ่มแรงงาน

15 views