ครม สั่งจ่ายเงินเยียวยา เข้าบัญชี 5000 บาท เช็คสิทธิ์ด่วน

ครม สั่งจ่ายเงินเยียวยา เข้าบัญชี 5000 บาท เช็คสิทธิ์ด่วน เงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 ใน 10 จังหวัดสีแดงเข้ม2,500 บาท ช่วยเหลือลูกจ้างรอบแรกไปแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนผู้ประกันตนมาตรา 33

38 views