ครมเคาะแล้ว จ่ายเงินเยียวยา นักเรียน 2000 ผ่านโรงเรียนโดยตรง

ครมเคาะแล้ว จ่ายเงินเยียวยา นักเรียน 2000 ผ่านโรงเรียนโดยตรง โฆษกกระทรวงศึกษาได้มีการเปิดเผยว่าจะจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2000บาท โดยวิธีการจ่ายนั้นจะจ่ายผ่านทางโรงเรียน แล้วโรงเรียนจ่ายให้ผู้ปกครองโดยตรง

8 views