ข่าวดี 31 ส.ค. เงินเยียวยา นักเรียน-ผู้ปกครอง 2000 บาท

ข่าวดี 31 ส.ค. เงินเยียวยา นักเรียน-ผู้ปกครอง 2000 บาท ให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัด ศธ.ทั้งภาครัฐและเอกชน และสถานศึกษานอกสังกัด ศธ.ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้น อนุบาล-ม.6 และระดับอาชีวศึกษา 

7 views